หลังจากที่นักศึกษาจาก Victoria University College ประเทศเมียนมาร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จำนวน 45 คน พร้อม อาจารย์ 1 ท่าน ได้ศึกษาแลกเปลี่ยนและฝึกภาคปฏบัติในด้านวิศวกรรมโยธา เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 25 ก ย - 6 ตค 2559 ที่ผ่านมา. ได้เสร็จสิ้นไปเป็นรุ่นที่ 7 LCCT ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จอีกขั้นของการเป็นวิศวกรและดีใจที่ได้เป็นส่วนนึงในการเติมเต็มความรู้ให้กับนักศึกษาด้วยความเชี่ยวชาญของคณะอาจารย์ที่มีคุณภาพ #LCCTสถาบันที่เปิดโอกาสการเรียนสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและยังคงสานต่อโครงการดีๆเช่นนี้ต่อไป
[จำนวนเปิดอ่าน 672 ครั้ง]