LCCT ขอแสดงความยินดีกับนศ.สาขาวิชาการตลาดระดับชั้นปวส.2น.ส.นิรินลักษณ์ เดินเมือง ตัวแทนจากติดหนึ่งใน 40คน ที่ผ่านการคัดเลือกกว่า 100 คนทั่วประเทศ เข้ารับการฝึกงานในโครงการSINGHA R-INTERN ของ บ. บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัด ซึงจะเริ่มตั้งแต่วันที่25ก.ย.-31ต.ค.59 และในการฝึกงานครั้งนี้ยังเป็น เส้นทางเริ่มต้นของการทำงานกับ บ. สิงห์คอร์เปอเรชั่น จำกัด ต่อไป หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกงาน
[จำนวนเปิดอ่าน 691 ครั้ง]