ดร.นิมิตร จิวะสันติการ ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี LCCT มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนแลกเปลี่ยนเรียนหลักสูตรระยะสั้น นางสาวภริดา ภูษคำ และ นายณัฐพล เหมรัตนธร นักศึกษาระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ศูนย์การศึกษานานาชาติ IEI ด้านภาษาและวัฒนธรรม ณ Zhaotong University มณฑลยูนนาน ประเทศจีน เป็นระยะเวลา 4 เดือน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา
[จำนวนเปิดอ่าน 720 ครั้ง]