เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ดร. นิมิตร จิวะสันติการ ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี LCCT ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา และ อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลนครลำปาง ร่วมกับ อศจ.ลำปาง อีก 10 สถาบัน ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง, วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง, วิทยาลัยสารพัดช่าง , วิทยาลัยลำปางเทคโนโลยี , วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา, วิทยาลัยเถินเทคโนโลยี ,วิทยาลัยการอาชีพเถิน และ โรงเรียนอ้อมอารีย์พิทยา จัดงานเพื่อเยาวชนคนลำปาง “ เปิดโลกฝีมือชน คนพันธุ์ R’59” อาชีวะร่วมใจ สร้างอาชีพไทยให้ยั่งยืน “ปลุกยักษ์ให้ตื่น” ซึ่งมุ่งเน้นให้เยาวชนลำปางเรียนสายอาชีพเพื่อการมีงานทำ สร้างรายได้ และ ทัดเทียมกับประเทศในอาเซียนต่อไป ณ ลานรถม้า เซนทรัลลำปาง
[จำนวนเปิดอ่าน 1362 ครั้ง]