เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมคัดตัวแทนนักศึกษาแข่งขันสะพานไม้ไอตีม ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยคัดเลือกจากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 6 ทีม คัดเลือกเพียง 2 ทีมเท่านั้น ซึ่งทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 1 ได้แก่ หนานปัญญา นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 เตรียมโยธา นายวรภพ นิมิตร, นายชัยโรจน์ ช่างล้อ และ นายคณพงษ์ อัครโชคธีรกุล โดยคะแนน 86.32 คะแนน ซึ่งสะพานไม้ที่สร้างขึ้นนั้นจะต้องใช้หลักการคำนวนด้านฟิสิก ครั้งนี้ไม่ผิดหวังสามารถทานน้ำหนักของรถมอเตอร์ไซด์ได้โดยไม่หัก ...เยี่ยมมาก ๆ เลย
[จำนวนเปิดอ่าน 991 ครั้ง]