LCCT จัดพิธีไหว้ครู และ พิธีบวงสรวง พระวิษณุ เพื่อให้นักศึกษาได้ระลึกถึงพระคุณครู ตลอดจนเป็นการขอชมาครูบา อาจารย์ ที่ศิษย์อาจจะเคยล่วงเกินโดยตั้งใจ และ ไม่ตั้งใจ ทั้งทางกาย วาจา โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.นิมิตร จิวะสันติการ ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนฯ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูคณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ โถงวิทยาบริการอาคาร 1

[จำนวนเปิดอ่าน 793 ครั้ง]