เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา LCCT จัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิตให้กับนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 คณะช่างอุตสาหกรรม นำโดย อ.ณฐาวิภา ดอนอุบล และ อ.ปวีณา อบเชย สร้างฝายชะลอน้ำในโครงการ “เฮาฮักม่อนพระยาแช่” ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำประโยชน์ต่อสังคมในด้านการมีจิตอาสา ตลอดจนนำเทคนิคการเรียนช่างฯ มาประยุกต์ใช้ในการสร้างฝายชะลอน้ำในครั้งนี้
แม้ว่าฝนจะตกลงมาไม่ขาดสาย แต่น้องๆ นักศึกษาก็ไม่ยอมถอยคะ LCCT ยกนิ้วให้เลยจ้า!


[จำนวนเปิดอ่าน 868 ครั้ง]