เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา งานกิจกรรม LCCT นำโดย อ.ประวีณา อบเชย นำนักศึกษาอาสา เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานจัดการแข่งขัน “ อบต. พิชัย เสือภูเขาครั้งที่ 1” ณ วัดม่อนพญาแช่ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ทำงานจิตอาสาที่นอกเหนือจากการเรียน การเข้าสังค และ ระบบการทำงานขององค์กรท้องถิ่นสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของนักศึกษาได้อีกด้วย
[จำนวนเปิดอ่าน 148 ครั้ง]