คณาอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมทำบุญ เขียนผ้าห่มพระธาตุและปัจจัย ณ บริเวณ โรงอาหาร อาคาร3 และ โดยจะร่วมทำบุญ และ ผ้าห่มพระธาตุ ไปถวาย ณ วัดม่อนพญาแช่ วันที่ 27 มิถุนายน 2559 โดยได้นำตัวแทนนศ.เข้าร่วม สาขาไฟฟ้ากำลัง และ การบัญชี
[จำนวนเปิดอ่าน 264 ครั้ง]