นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และ บริหารธุรกิจนานาชาติ IEI ระดับปวช.1-2 ฝึกโยคะ เพื่อฝึกสมาธิทำให้จิตใจสงบนิ่ง และ ผ่อนคลายสมองและร่างกายจากการเรียน ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณนันทกา ทวีปกุล เป็นผู้ฝึกในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ณ โถงวิทยบริการ LCCT
[จำนวนเปิดอ่าน 274 ครั้ง]