LCCT ร่วมกับ LIT ออกบูธนิทรรศการเสริมสร้างอาชีพ ในงาน “มหกรรมสานพลังประชารัฐ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้” ครั้งนี้ LCCT และ LIT ได้นำนักศึกษาเข้าร่วม ชมงาน อบรม และ สาธิตการทำเครื่องดื่มจากผลไม้ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาฝีมือด้านการอาชีพ ตลอดจนสามารถสร้างรายได้ของตัวเองได้เป็นอย่างดี เมื่อวันที 16 มิ.ย 2559 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 10 ลำปาง
[จำนวนเปิดอ่าน 150 ครั้ง]