นักศึกษาคณะเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ LCCT ฝึกสมาธิด้วยการทำโยคะ โครงการดี ๆ ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกสมาธิ ทำให้จิตใจสงบนิ่ง และ ผ่อนคลายสมองและร่างกายจากการเรียน ซึ่งได้รับเกียรติจาก คูณนันทกา ทวีปกุล เป็นผู้ฝึกในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ณ โถงวิทยบริการ LCCT
[จำนวนเปิดอ่าน 161 ครั้ง]