LCCT เข้าร่วมพิธีส่งมอบเอกสารหลักฐานกิจการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนลำปาง ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย 2559 นี้ LCCT และ ว.อาชีวเอกชนลำปางทุกแห่งให้ติดต่อประสานงานได้ที่สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.)ในครั้งนี้นับเป็นนิมิตรหมายที่ดีของการร่วมเป็นหนึ่งเดียวของการศึกษาด้านสายอาชีพทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้รับเกียรติจากท่าน สุทิน แก้วพนา ผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง และ ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 31 พ.ค 2559
[จำนวนเปิดอ่าน 168 ครั้ง]