เมื่อวันที่ 28 พค.2559 ที่ผ่านมา LCCT จัดประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2559 โดยผู้ปกครองและนักศึกษาได้พบปะกับอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ก่อตั้งโรงเรียน ดร.นิมิตร จิวะสันติการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ปกครองและให้โอวาทกับนักศึกษาใหม่ในครั้งนี้
[จำนวนเปิดอ่าน 246 ครั้ง]