โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี นำโดย อ.พิมพร เทพปินตา ผู้อำนวยการโรงเรียน ฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “คลองผดุงสร้างสุข สัญจร นครลำปาง” โดยกระทรวงศึกษาธิการ ที่ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของชาติ ตามนโยบาย “การศึกษา สร้างชาติ กระทรวงศึกษา สร้างสุข สัญจร” ซึ่งครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหว้ดลำปาง ท่านสมชัย กมลเทพเทวินทร์ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
[จำนวนเปิดอ่าน 182 ครั้ง]