เมื่อวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา กรรมการการประสานและส่งเสริมอาชีวศึกษาเอกชนลำปาง จัดโครงการพัฒนาครูอาชีวศึกษาเอกชน 4 สถาบัน เรื่อง “การพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนโครงงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์” ครั้งนี้คณะอาจารย์โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยีเป็นผู้จัดการโครงการ โดยมี อ. วิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
[จำนวนเปิดอ่าน 216 ครั้ง]