LCCT สถาบันอาชีวศึกษาเอกชน แห่งแรกในจังหวัดลำปาง พร้อมแล้วรับสมัครน้อง ๆ ม. 3 ม.6 หรือ เทียบเท่า ประจำปี 2559 คึกคักเปิดรับสมัครทุกวันไม่มีวันหยุดราชการ สนับสนุนให้ลูกหลานชาวลำปางเรียนสายอาชีพ มุ่งเน้นการเรียนเพื่อการทำงานแบบมืออาชีพ ณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ งานรับสมัคร LCCT

[จำนวนเปิดอ่าน 289 ครั้ง]