สถาบันการศึกษานานาชาติ LCCT โดย ดร.นิมิตร จิวะสันติการ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ IEI นำคณะอาจารย์ชาวต่างประเทศ ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาว ปานตะวัน เรือนปานันท์ และ นางสาว อรทัย สายประเสริฐ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจนานาชาติ ระดับชั้น ปวส.1 ที่ได้รับทุนแลกเปลี่ยนศึกษาต่อในประเทศจีน หลักสูตรระยะสั้น ณ Zhaotong University มลฆลยูนนาน ศึกษาวัฒนธรรมและภาษา ตลอดจนเผยแพร่ภาษาไทยให้กับนักศึกษาจีน เป็นระยะเวลา 4 เดือน

[จำนวนเปิดอ่าน 174 ครั้ง]