โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี LCCT นำโดย อ. พิมพร เทพปินตา ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และ งานชุมชนสัมพันธ์ LCCT เข้าร่วมงาน “สภากาแฟ” เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างองค์กร หน่วยงานการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาฯ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนให้ดียิ่งขึ้น โดยมี ท่านสมชัย กมลเทพเทวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในครั้งนี้ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเชต 1 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559

[จำนวนเปิดอ่าน 181 ครั้ง]