LCCT ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาแม่พิมพ์พลาสติก รุ่นที่ 4 ที่ได้รับโควต้านักศึกษาเรียนดี เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล(ออกแบบแม่พิมพ์ TDT-T) และ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ TDET(P)-2R ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (วทอ.มจพ.) ตามโครงการความร่วมมือ MOU ระหว่าง LCCT กับ วทอ.มจพ.ที่มีมากว่า 15 ปี LCCT ขอปรบมือดังให้คนเก่งด้วยจ้า

[จำนวนเปิดอ่าน 274 ครั้ง]