คณะอาจารย์ LCCT นำโดย อ.เกณิกา ช่วยเจริญ หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล LCCT ร่วมแสดงความยินดี กับอาจารย์ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งครั้งนี้ LCCT ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น อ.สุธีรา จิวะสันติการ , รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น อ. รัฐสิทธิ์ ยะจ่อ, รางวัลครูดีเด่น อ.ปัญญา ฉลาด , อ.มนต์ทิวา วงศ์ฮาด, อ. อานนท์ จันทวัง และ รางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น อ.วิลาวัลย์ คำงาม โดยมี ท่านไพโรจน์ โล่ห์สุนทร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทย และ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงธิการ เป็นประธานมอบเกียรติบัตร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนพินิจวิทยา

[จำนวนเปิดอ่าน 173 ครั้ง]