กิจการนักศึกษา งานวินัยโรงเรียน LCCT ร่วมกับเรือนจำกลางจังหวัดลำปาง นำโดย อ.พิมพร เทพปินตา ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ จัดบรรยายพิเศษ “โทษและพิษภัยยาเสพติด “ ให้กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงโทษภัยของการกระทำผิดด้านยาเสพติด โดยมีผู้ต้องขังยาเสพติดมาเล่าประสบการณ์ ตลอดจนจัดมินิคอร์นเสิร์ต ณ ห้องประชุม ดร. นิมิตร จิวะสันติการ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
[จำนวนเปิดอ่าน 154 ครั้ง]