เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา สาขาการบัญชี LCCT นำโดยอ.ปราณี จะไว หัวหน้าสาขา และ อ. โกมล สายวงศ์เ+++ย นำนักศึกษาตัวแทน เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีระหว่างสถาบันในระดับ ปวส.ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทดสอบความรุ้ด้านการบัญชี ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงมากยิ่งขึ้น ซึ่งครั้งนี้ทีม LCCT ได้รับรางวัลชมเชยมาครอง
LCCT ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้คะ

[จำนวนเปิดอ่าน 170 ครั้ง]