เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา LCCT จัดพิธีรับวุฒิบัตรให้นักศึกษาชั้นปีจบ ระดับปวช.และ ปวส. ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งย่างก้าวของความสำเร็จ ซึ่งครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านดร.นิมิตร จิวะสันติการ ผู้ก่อตั้งโรงเรียน เป็นผู้มอบวุฒิบัตรในครั้งนี้ ตลอดจนมอบเกียรติบัตรสำหรับนักศึกษาเหรียญทองที่มีผลการเรียนระดับดีมาก ,นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทเรียนดี และ นักศึกษาที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในระดับประเทศ ซึ่งบรรยากาศในวันนั้นเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่ปราบปลื้มใจทั้งครู อาจารย์ นักศึกษาและ ผู้ปกครอง
..........ครูนั้นเปรียบดังเรือจ้าง ที่คอยส่งให้ทุกคนถึงฝั่ง.......
ในนามของคณะผู้บริหาร และ ครูอาจารย์ ขอให้ลูก ๆ เดินตามฝันและประสบความสำเร็จดั่งใจหวัง ทั้งหน้าที่การงาน ตลอดการเรียนในระดับต่อไป

[จำนวนเปิดอ่าน 337 ครั้ง]