เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา คณะอาจารย์ และ นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ และ ช่างอุตสาหกรรม ออกค่ายบริการชุมชนซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่อมจักรยานยนต์ ตลอดจน สอนการทำพวงกุญแจเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ทั้งนี้เพื่อตอกย้ำการเรียนเพื่อการมีงานทำให้กับเยาวชนในหมู่บ้าน บ้านเป้า ได้รับการต้อนรับจากพี่น้องบ้านเป้า เป็นอย่างดี

[จำนวนเปิดอ่าน 239 ครั้ง]