LCCT NEWS : วันนี้ คณะผู้บริหารLCCT นำโดย ดร.นิมิตร จิวะสันติการ และผู้อำนวยการ รร. ประชุมร่วมกับ คณะกรรมการความร่วมมือทางวิชาการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา อ่องอารี และนิเทศการเรียนการสอน หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ LCCT ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ห้องประชุม EMR. เพื่อการพัฒนาหลักสูตร ในการเรียนต่อไป ของนศ.ที่มีความสนใจในการเรียนต่ออนาคตวิศวกร
[จำนวนเปิดอ่าน 141 ครั้ง]