ฝ่ายวิชาการ LCCT เตรียมความพร้อม สอบ V-NET วัดความรู้มาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ ระดับชาติทางด้านอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เข้าร่วมประชุมศูนย์สอบจังหวัดลำปาง รับนโยบายเกี่ยวการสอบ VNET ระดับชั้นปวช.3 และ ปวส.2 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา
[จำนวนเปิดอ่าน 239 ครั้ง]