งานชุมชนสัมพันธ์ LCCT. เดินหน้าประชาสัมพันธ์มอบทุนการศึกษาระดับ ปวช.1 คณะบริหารธุรกิจและ คณะช่างอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้กับเยาวชนในหมู่บ้านที่อยากเรียนสายอาชีพ แต่ขาดแคลนทุนทรัยพ์ ซึ่งครั้งนี้นำร่องที่ 94 หมู่บ้าน อ.แม่ทะ โดย อ. พิมพร. เทพปินตา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะอาจารย์ และ นักศึกษาสาขาต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมประจำปี ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ทะ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
[จำนวนเปิดอ่าน 159 ครั้ง]