คณะอาจารย์ LCCT เข้าร่วมอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและสื่อสาร “พูดเป็นเห็นผล” โดยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ.ลำปาง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารให้กับครูโรงเรียนเอกชน จ.ลำปาง โดยวิทยาการชั้นนำจากสโมสรฝึกพูดลำปาง นำโดยท่านนายแพทย์สุรชัย ว่องวัฒนโรจน์ ซึ่งครั้งนี้ LCCT ได้รับรางวัลนักพูดดีเด่น อ.อรุณศรี ปาปลูก และ นักพูดน่าฟัง อ. พัชราภรณ์ ม่อนเต๋ ณ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23-24 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา
[จำนวนเปิดอ่าน 184 ครั้ง]