เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยสาขาไฟฟ้ากำลัง และ สาขายานยนต์ นำนักศึกษาระดับ ปวส.2 เข้ารับการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขางานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 และ สาขาช่างซ่อมรถยนต์ระดับ 1 ทั้งนี้เป็นยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของนักศึกษาระดับ ปวส. 2 การันตีฝีมืองานช่างเทคนิคการออกทำงานจริง ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 10 จังหวัดลำปาง

[จำนวนเปิดอ่าน 1114 ครั้ง]


น้อง ปวส.2 สาขาไฟฟ้ากำลัง อบรมงานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

หนุ่มช่างยนต์ ตั้งใจฟังบรรยายจากพี่ ๆ สพร.10 เกี่ยวกับงานช่างซ่อมรถยนต์