เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา เครือข่ายครูเพศศึกษา นำโดยประธานเครือข่ายฯ ผอ.พิมพร เทพปินตา ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี LCCT จัดเวทีนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตระดับนักศึกษาอาชีวศึกษา 8 สถาบัน จังหวัดลำปาง ณ โรงแรมเอเชีย
[จำนวนเปิดอ่าน 168 ครั้ง]