ตบมือรัว ๆ ให้กับนักศึกษาสาขาเตรียมวิศวโยธา ปวช.3 จัดทำชุดโต๊ะ และ เก้าอี้ โรงอาหาร เพื่อปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน โดยมี อ.กิตติเชษฐ์ สดใส เป็นผู้ดูแลให้คำปรึกษา
[จำนวนเปิดอ่าน 269 ครั้ง]