อ.พิมพร เทพปินตา ผู้อำนวยการฯ , อ.ชิษณุพงษ์ ณ ลำปาง หัวหน้าสาขายานยนต์ และ ทีมงานชุมชนสัมพันธ์ LCCT สวัสดีปีใหม่ท่านนายอำเภอแม่ทะ นายธนิต สุภาแสน และ ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอแม่ทะ ครั้งนี้งานชุมชนสัมพันธ์พร้อมผู้อำนวยการฯ ได้เข้าปรึกษาหารือ และ ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้นักเรียนในอำเภอแม่ทะเรียนสายอาชีพให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งครั้งนี้ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ทะ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา
[จำนวนเปิดอ่าน 158 ครั้ง]