เมื่อวันที 9 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา สถาบันการศึกษานานาชาติ IEI จัดกิจกรรม ENGLISH & ASEAN CAMP ให้กับน้องนักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่มีความสนใจเรื่องการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และ วัฒนธรรมต่าง ๆ ของประเทศอาเซียน ซึ่งในครั้งนี้ ดร.นิมิตร จิวะสันติการ ผู้อำนวยการศูนย์นานาชาติ IEI จัดเต็มทั้งด้านภาษาและวัฒนธรรม นำวิทยากรเจ้าของภาษาจากประเทศอาเซียนเป็นผู้ให้ความรู้น้องๆ อย่างเข้มข้น อาทิ ประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศฟิลิปินส์ ประเทศลาว ประเทศจีน และ ประเทศเกาหลี นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมดนตรีสุดมันส์ กับชมรมดนตรี LCCT ที่มาสร้างสีสรรให้กับค่ายในครั้งนี้อีกด้วย
[จำนวนเปิดอ่าน 148 ครั้ง]