เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 ทีผ่านมา สาขายานยนต์ จัดกิจกรรม “สวัสดีปีใหม่ 2559” ซึ่งครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ให้กับนักศึกษา รุ่นพี่ รุ่นน้อง และ อาจารย์ในสาขาได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น ทั้งยังมีการแลกของขวัญตลอดจนกิจกรรมสนุกสนานอีกมากมาย
[จำนวนเปิดอ่าน 193 ครั้ง]