เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา สาขาการตลาดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ปรับทัศยภาพของอาคารเรียน อาคาร 6 สาขาการตลาดให้ดูสะอาดน่าเรียน ต้อนรับปีใหม่ ทั้งนี้นอกจากกิจกรรม Big Cleaning แล้ว คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาการตลาดได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันและทำกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ กันอย่างสนุกสนานสานสัมพันธ์ที่ดีให้รุ่นพี่น้องให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นอีกด้วย
[จำนวนเปิดอ่าน 184 ครั้ง]