ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2558 ถึง 4 มกราคม 2559 LCCT ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดนิทรรศการ ให้ความรู้ด้านสายอาชีพ กับ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง ในงานเทศกาลงานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครลำปาง นำโดย อ.กฤติเดช ชัยสกุลดำรงค์ หัวหน้างานแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนที่โดดเด่นของสถาบันทั้ง 4 คณะวิชา ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ และ สถาบันการศึกษานานาชาติ IEI เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่สนใจได้ศึกษาต่อในระดับต่อไป ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง
[จำนวนเปิดอ่าน 168 ครั้ง]