สถาบันการศึกษานานาชาติ IEI จัดงาน X’mas Day กิจกรรมที่สร้างสีสันให้กับนักศึกษาทั้งชาวไทย และ ชาวต่างชาติ โดยจัดกิจกรรมแต่งกายในชุดคอสเพล แข่งขันร้องเพลง ฯลฯ ซึ่งดร.นิมิตร จิวะสันติการ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ นอกจากกิจกรรมสนุกสนานแล้วยังเป็นฝึกทักษะการใช้ภาษาและวัฒนธรรมของต่างชาติอีกด้วย
[จำนวนเปิดอ่าน 262 ครั้ง]