สาขาไฟฟ้าอิเล็กฯ ดูงาน บริษัทถิรไทย จำกัด(มหาชน) บริษัทผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ ซึ่งไดรับเกียรติจากคุณอวยชัย ศิริวจนา ผู้จัดการฝ่ายการตลาดของบริษัทฯ ให้การต้อนรับ ครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างมาก
[จำนวนเปิดอ่าน 658 ครั้ง]