ในวันพุธที่ 23ธันวาคม2558 อาจารย์สาขาวิชาศึกษาทั่วไปนำนักศึกษา ปวช1ห้องชฟ101 ชย101และคก101จำนวน45คนเข้าร่วมโครงการวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติและร่วมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ณ บริเวณข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา
[จำนวนเปิดอ่าน 219 ครั้ง]