เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ที่ผ่าน นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์โยธา มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ศิษย์เก่าคณะเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา จับมือน้องๆ วิศวะโยธา LCCT ร่วมออกค่ายอาสาสร้างอาคารเรียน ขนาด 72 ตารางเมตร โรงเรียนบ้านนาไหม้ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง และยังคงต่อเนื่องโครงการโดยร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อน้อง ในวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ต่อไป

[จำนวนเปิดอ่าน 580 ครั้ง]