เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 อาจารย์พัชราภรณ์ มอนเต๋ อาจารย์ฝ่ายวิชากร ตัวแทนผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ทำการปฐมนิเทศการฝึกงานให้กับนักศึกษา ปวช. เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเข้ารับการฝึกประสบการณ์จริง
[จำนวนเปิดอ่าน 176 ครั้ง]