เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา อาจารย์พิมพร เทพปินตา ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นำนักศึกษาตัวแทน LCCT รับทุนการศึกษา จำนวน 11,000บาท จากมูลนิธิศาลเจ้าแม่ ทับทิมลำปาง ที่มอบให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมงานแห่เจ้าฯ และ นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีนายนิรันดร์ หาญคีรีรัตน์ ประธานกรรมการศาลเจ้าแม่ฯ เป็นผู้มอบ นอกจากนั้นทางศาลเจ้าแม่ฯ ยังมอบเงิน 10,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมกีฬาสีของนักศึกษา LCCT อีกด้วย

[จำนวนเปิดอ่าน 170 ครั้ง]