เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ที่ผ่าน งานทรัพยากรบุคคล LCCT จัดพิธิเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับ “พูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ระดับ 1” โดยมีนายประสาน ทัศการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง เป็นประธาน การอบรมดังกล่าวเป็นการอบรมที่ยกระดับการทำงานเพื่อให้อาจารย์ และ บุคลากรสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างประเทศ แบบงาย ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน อีกทั้งเป็นการฝึกความมั่นใจในการสื่อสารกับชาวต่างประเทศอีกด้วย
[จำนวนเปิดอ่าน 227 ครั้ง]