อ.ปราณี จะไว หัวหน้าสาขาการบัญชี LCCT ปลุกฝันเส้นทางนักการบัญชี นำนักศึกษาดูงานตันแลนด์ : อิชิตันกรีนแฟคทอรี่ อยุธยา ศึกษาแนวความคิดด้านธุรกิจและการจัดการระบบบัญชี ที่สามารถทำให้บริษัทเติบโตได้ในระดับสากล ครั้งนี้ได้รับความสนใจและตื่นตากับการทำงานที่เป็นระบบของบ. อิชิตัน เมื่อวันที่ 2-4 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา

[จำนวนเปิดอ่าน 194 ครั้ง]