เมื่อวันที่ 2-4 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา อ.อัจฉราพร ปิงไฝ หัวหน้าสาขาการตลาด และ อ. อรุณศรี ปาปลูก อาจารย์ประจำสาขาการตลาด นำนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2 ศึกษาดูงานด้านการตลาด กับ บ.โอสถสภา จำกัด ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคนิคการโฆษณาและหลักการวิเคราะห์ตลาดในสถานะการณ์จริง และ สามารถนำเทคนิคต่างในการทำงานปรับใช้ให้เข้ากับการทำงานต่อไปในอนาคตได้

[จำนวนเปิดอ่าน 218 ครั้ง]