LCCT นำโดยนางพิมพร เทพปินตา ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะครู และ นักศึกษา ร่วมกับ ชุมชนศรีปงชัยเขต 1 และ ศรีปงชัยเขต 2 จัดพิธีสดุดีมหาราชา และ กิจกรรมจิตอาสา “อาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ ทำดีเพื่อพ่อ 5 ธันวามหาราช” โดยได้รับเกียรติจากนายสมเกียรติ ปงจันตา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เป็นประธานในพิธี ครั้งนี้ LCCT ได้นำนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกบริการชุมชน ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า , ตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ และ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ให้กับชาวบ้านในชุมชนศรีปงชัย และ ชุมชนใกล้เคียง ทั้งนี้ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีจิตอาสา ใช้วิชาชีพที่เรียนมาทำประโยชน์ให้แก่สังคม อีกทั้งเป็นการทำคุณงามความดีถวายในหลวง นวโรกาส 5 ธันวามหาราช ณ วัดศรีปงชัย เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา

[จำนวนเปิดอ่าน 173 ครั้ง]