เมื่อวันที่ 24-26 พ.ย. 58 " งานสะเปาจาวละกอน จ.ลำปาง ที่ผ่านมา LCCT ได้รับเกียรติ มอบหมายให้ อ.กฤติเดช ชัยสกุลดำรงค์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และแนะแนว และอ.ดอน ปัญญาวัน อาจารย์ผู้สอนภาคพื้นฐาน วิชาภาษาไทย ร่วมเป็น 1 ในคณะกรรมการ การตัดสิน การประกวด สะเปาลอยน้ำ และ สะเปารถใหญ่ครั้งนี้ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความสวยงาม ความยิ่งใหญ่และสืบสานประเพณีอันงดงาม ประเพณีล่องสะเปาจาวละกอนประจำปี2558 กับ เทศบาลนครลำปาง LCCTขอขอบพระคุณโอกาสและความไว้วางใจในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
[จำนวนเปิดอ่าน 160 ครั้ง]