เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 รายการ “สะพายกล้องท่องทั่วไทย” สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กทม. (NBT) รายการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ จากทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยครั้งนี้ ตัวแทนนักศึกษา LCCT คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปวช.1 และ คณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.3 นำโดยอ.นทพัตรี ชัยชินกฤต และ อ.ประวีณา อบเชย ร่วมถ่ายทำกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เพื่อสะท้อนให้เห็นการอนุรักษ์ผืนป่าของจังหวัดลำปางที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามของชาวลำปางให้กับทั่วประเทศได้ศึกษาและท่องเที่ยวต่อไป

[จำนวนเปิดอ่าน 240 ครั้ง]