นักศึกษาสาขายานยนต์ LCCT ระดับชั้น ปวช. 3 จิตอาสาร่วมใจทำแนวกั้นไฟป่า โครงการลำปางเมืองน่าอยู่และโครงการเฮาฮักม่อนพระยาแช่ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพลิกฟื้นผืนป่าให้กับชาวลำปาง ตลอดจนเป็นการทำดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ ทะเลสาบลำปาง (วังเฮือ)

[จำนวนเปิดอ่าน 173 ครั้ง]